Esam gatavi sniegt Jums juridisku palīdzību šādos darbības virzienos:

  • uzņēmumu kompleksā juridiskā un grāmatvedības apkalpošana;
  • saimniecisko līgumu analīze un sastādīšana;
  • jurista individuālas konsultācijas;
  • klienta pārstāvēšana un interešu aizstāvēšana tiesās, šķīrējtiesās un citās iestādēs;
  • sūdzību, pretenziju, tiesas prasību, apelācijas un kasācijas sūdzību sagatavošana; 
  • dažādu uzņēmējdarbības formu uzņēmumu, filiāļu, pārstāvniecību, sabiedrisko organizāciju, kooperatīvo organizāciju reģistrācija;

 grozījumi dibināšanas dokumentos, statūtos un uzņēmuma vadības orgānos;

© Visas tiesības aizsargātas
SIA "DENOMIN"
Izstrādātājs - SIA "DOVUS"