Esam gatavi sniegt Jums konsultācijas par:

  • darba vides riska novērtēšanu;
  • darba vides iekšējo uzraudzību;
  • darba drošības instrukciju izstrādi;
  • nodarbināto instruktāžām darba aizsardzības jomā un par darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidošanu;

 kā arī sniedzam konsultācijas par darba aizsardzības struktūras pilnvērtīgāku funkcionēšanu klienta uzņēmumā.

© Visas tiesības aizsargātas
SIA "DENOMIN"
Izstrādātājs - SIA "DOVUS"